Profesionāli juridiskie pakalpojumi – palīgs ikvienai ģimenei

Ikvienam var rasties situācija, kad ļoti nepieciešams jurista atbalsts un padoms – vienalga, vai tas saistīts ar nekustamajiem īpašumiem, šķiršanos vai padomu citos jautājumos. Visas dzīves laikā var būt neparedzēti brīži, kad nav laika meklēt atbilstošo speciālistu, tāpēc vienmēr ieteicams nodrošināties jau laikus un atrast savu uzticamības personu.

Situācijas, kad var būt nepieciešami juridiskie pakalpojumi

Profesionāli juridiskie pakalpojumi tiek piedāvāti daudzos juristu birojos. Lielākoties tie saistīti ar darba tiesisko attiecību jautājumiem – gan to uzsākšanas brīdī, gan izbeigšanas brīdī, gan strīdu gadījumos; laulību un ģimenes tiesību jautājumos; bērnu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos; parādu piedziņas gadījumos. Tikpat svarīgs jautājums par mājokļa drošību - īres līgumu slēgšanas vai strīdu gadījumos, strīdos ar denacionalizēto namu īpašniekiem vai nekustamo īpašumu pirkšanas-pārdošanas, sakārtošanas jautājumos. 

Tāpat palīdzība var būt nepieciešama administratīvo pārkāpumu gadījumos, īpašos strīdu vai potenciālu konfliktu gadījumos, kas apdraud drošību un intereses, interešu pārstāvību tiesās vai kādu citu būtisku problēmu gadījumos. Arī ja tiek veikti lieli pirkumi un nepieciešama palīdzība līgumu noformēšanā.

Kādi juridiskie pakalpojumi vajadzīgi?

Profesionāli juristi sniegs konsultācijas jebkurā klientam ērtā laikā un pēc nepieciešamības pa tālruni un e-pastu, tāpat spēs jebkurā ērtā laikā un pēc nepieciešamības ierasties juridiskajā birojā, lai veiktu visu nepieciešamo dokumentu ekspertīzi un sniegtu juridisko atbalstu, dokumentu sagatavošanu vai korekcijas kādas aktuālas problēmas atrisināšanai vai sakārtošanai.

Klientam jāpievērš uzmanība, lai juristu pakalpojumi iekļautu punktu par to, ka iespējams jebkurā laikā izsaukt pie sevis un vienoties par tikšanos, lai sniegtu juridisko atbalstu un pārstāvētu klienta intereses, savāktu nepieciešamo informāciju, saņemtu dokumentus un iesniegšanu vajadzīgajās instancēs. Juristu iespējams pilnvarot, lai veiktu vajadzīgās darbības, iesniegtu dokumentus, iesniegumus, pieteikumus, sūdzības utt. Taču pats juridisko pakalpojumu pamats ir savas ģimenes aizsardzība.

Kāpēc vajadzīgi juridiskie pakalpojumi?

Pirmkārt, patstāvīgi sadarbojoties ar savu juristu, kas pilnīgi pārzina konkrēto ģimenes situāciju, vienmēr varēs sniegt daudz kvalitatīvāku juridisko palīdzību ikvienā vajadzīgajā situācijā. Tāpat ir iespēja vienmēr līguma laikā pārskatīt pakalpojumu apjomu un to samaksas apmēru atbilstoši situācijai. Tas var arī būtiski ietekmēt samaksas apjomu vajadzīgajos brīžos.  Privātās apkalpošanas pakalpojums būs lētāks nekā vienreizēja juridiskā konsultācija un pakalpojumi, kas būs nepieciešami kādā laika periodā. Protams, juridiskajam birojam jāgarantē  konfidencialitāti un individuālu pieeju.