Olainfarm īpašnieks

Olainfarm īpašnieks

Valērijam Maliginam 2013. bija iepirkšanās gads - viņam piedero­šais Olainfarm ne tikai paplašinā­ja savu Latvijas aptieku tīklu līdz 51 aptiekai, bet arī iegādājās da­bisko izejvielu zāļu ražotāju Silvanols.Maligins ir izpratis ideju par visu zaļo, dabisko un latvisko un pamanījis, ka cilvēki par individuālu pieeju un labāku apkalpošanu ir gatavi maksāt vairāk. Silvanola iegāde ir tikai daļa no viņa koncepcijas.

Viena no jaunajām aptiekām jau darbojas pēc cita koncepta - galve­nā atšķirība ir tā, ka farmaceits ne­stāv aiz letes, bet atrodas zālē, turklāt uzsvars ir uz Latvijā ražotām zālēm un kosmētiku. Lai apmek­lētāji ar bērniem aptiekā pavadītu vairāk laika, ierīkots speciāls bērnu stūrītis, kur var skatīties latviešu multfilmas un darboties ar kons­truktoriem. Jaunā koncepta ievieša­nai Olainfarm sola novirzīt 1% Lat­vijas aptieku apgrozījuma.

2013. gadā Olainfarm uzbūvēja arī savu ar dabasgāzi darbināmu koģenerācijas staciju, lai mazāk naudas būtu jātērē siltuma rēķiniem. Sara­žoto siltumu uzņēmums izmanto ra­žošanā, bet elektroenerģiju pārdod Latvenergo. Rezultāts? 2013. gada deviņos mēnešos Olainfarm nopel­nīja 9,2 miljonus eiro, kas ir 16% no apgrozījuma, kamēr lielākais kon­kurents nopelnīja 7,4 miljonus eiro - tikai 9,5 % no apgrozījuma.

Olainfarm strauji attīstās ari ār­valstu tirgos, palielinot apgrozījumu Kirgizstānā, Baltkrievijā, Uzbekistānā. 2013. gada sākumā gan sama­zinājās realizācijas apjomi Ukrainā, tomēr, jau iepriekš paredzot sarež­ģījumus, uzņēmums vēl 2012. gada beigās paspēja ievest Ukrainā lielā­ku produkcijas apjomu.