Mūzikas terapeits ģimenei palīdzēs emocionāli atjaunoties

Mūzikas terapeits ģimenei palīdzēs emocionāli atjaunoties

Mūzika ir vecāka par rakstību  

Mūzika jau gadu tūkstošiem ilgi ir viens no iedarbīgākajiem psihoemocionālajiem ietekmēšanas veidiem. Mūzikas spēku apstiprina fakts, ka tā veidojusies vēl pirms rakstības izgudrošanas. Pat niecīgākajā kultūrā, vienalga, vai tā atradusies izolēti uz salas, kalnos vai tuksnesī, viens no kultūras un cilvēka izteiksmes pamatelementiem ir bijusi mūzika. Garīgie skaņdarbi, mullu dziedājumi vai izdziedāti cīņas saucieni ir viens no spēcīgākajiem rīkiem, kā iedarboties uz cilvēka psihi.  

Mūzikas terapija – inovatīva ārstniecības metode 

Tieši tas arī ir iemesls, kāpēc mūzikas terapeits ģimenei var palīdzēt un skart cilvēka iekšējās stīgas pavisam citā līmenī un veidā. Mūzikas terapija ir citas terapijas spēcīgi papildinoša metode, kuras mērķis ir palīdzēt uzlabot cilvēka psihisko, fizisko, kā arī sociālo veselību. Tas ir zinātniski pierādīts radošs mūzikas elementu pielietojums ārstēšanās procesā, kura pamatnostādnes meklējamas cilvēka psiholoģijā, medicīnā un mākslā.  

Tā kā mūsdienās tehnoloģisko iespēju, pārslodzes un  stresa dēļ ģimenes ir kopā aizvien mazāk, mūzikas terapeits var palīdzēt zudušās saites atjaunot efektīvā un inovatīvā veidā. Mūzikas terapeita vadībā radītā pacienta mūzika vai mūzika, ko klausās nodarbību laikā kalpo kā starpnieks savstarpējai komunikācijai, sevišķi, ja ir apgrūtinājums savas emocijas izpaust tiešā sarunā. Tas var kalpot kā palīgs arī gadījumos, kad saruna nav iespējama fizisku traumu dēļ vai insulta gadījumā.  

Kā notiek mūzikas terapijas nodarbības  

Mūzikas terapeits caur skaņas fizisko ietekmi uz organisma šūnām un orgāniem spēj  ietekmēt prātu un ķermeni, ietekmējot emocijas, kas izraisa neskaitāmus procesus ķermenī. Mūzikas terapeitam ir unikāla spēja palīdzēt visos trīs līmeņos – fiziskajā, psihiskajā un sociālajā. Šajā procesā caur mūziku izpaužas cilvēka zemapziņa, kas sevī glabā visus grūtību un konfliktu cēloņus. Ikvienas ģimenes mikroklimatu var uzlabot, uzzinot un izprotot konfliktu cēloņus.  

Mūzikas terapeits palīdzēs: 

  • Ja ģimenei ir psiholoģiskas un emocionālas grūtības;  

  • Ja kādam ģimenes loceklim atkarības un līdz atkarības problēmas;  

  • Ja bērniem vai vecākiem ir psihiskās veselības traucējumi, piemēram, panikas lēkmes, trauksme, depresija, ēšanas traucējumi; 

  • Psihosomatisksu simptomu gadījumā;  

  • Neiroloģisko funkciju traucējumu gadījumā, piemēram, atmiņas, uzmanības, runas, kustības traucējumu gadījumā, kas radušies insulta, smadzeņu traumas vai neiroloģisku saslimšanu rezultātā. 

Mūzikas terapeits var palīdzēt ne tikai meklēt problēmu vai problemātiskas komunikācijas risināšanas nolūkus, terapija var palīdzēt atklāt slēptu potenciālu kādam ģimenes loceklim, pilnveidot un attīstīt individuālu personību, sasniegt savas dzīves pilnvērtīgāku izpausmi, dzīvesprieka un gandarījuma izjūtu, kas mūsdienās nereti ir ļoti grūti paveicams solījums.