Motocikla vadītāja apliecības iegūšanai ir vajadzīga A kategorija

Motocikla vadītāja apliecības iegūšanai ir vajadzīga A kategorija

Atzīsim, kaut arī vadīt motociklu izklausās aizraujoši, tas tomēr nav tikpat droši kā vadīt automašīnas. Iespējams tāpēc vecums, no kura var iegūt A kategorijas vadītāja apliecību ir augstāks, nekā, piemēram, B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai.  

Latvijā, lai vadītu motociklu, kura jauda pārsniedz 15kW, ir vajadzīga A kategorija. A kategorija būtībā nozīmē, ka iegūstot attiecīgās kategorijas vadītāja apliecību persona var vadīt motociklu bez jaudas ierobežojumiem. Tomēr, pirms A kategorijas iegūšanas nepieciešama pieredze jeb stāžs, ko var iegūt mācoties vadīt A1 vai A2 kategorijas motociklus. Kamēr A kategorija ir iegūstama tikai no 24 gadu vecuma, A1 un A2 kategorijas motociklus var mācīties vadīt un iegūt vadītāja apliecību jau no agrāka vecuma.  

Motocikla vadīšana - kategoriju iedalījums: 

  • AM kategorija ir iegūstama no 14 gadu vecuma; ar šo apliecību drīkst vadīt mopēdu, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3, bet ceļu satiksmē pieļaujamais braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h; 

  • A1 kategorija ir iegūstama no 16 gadu vecuma; ar šo apliecību drīkst vadīt motociklu bez blakusvāģa, kura motoru darba tilpums nepārsniedz 125 cm3 un jauda nepārsniedz 11 kW, kā arī tricikli, kuru jauda nepārsniedz 15 kW; 

  • A2 kategorija ir iegūstama no 18 gadu vecuma; ar šo apliecību drīkst vadīt motociklus, kuru motora jauda nepārsniedz 35kW; 

  • A kategorija ir iegūstama no 24 gadu vecuma; ar šo apliecību drīkst vadīt motociklus, kā arī triciklus, kuru jauda pārsniedz 15kW. 

Lai iegūtu A kategorijas vadītāja apliecību personai ir jāiziet apmācības autoskolā. Veiksmīgi nokārtojot autoskolas pārbaudījumus, topošais motocikla vadītājs var kārtot arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas teorētisko un vadīšanas eksāmenu. 

CSDD eksāmeni, kārtojot A kategoriju 

Topošajam motocikla vadītājam, kārtojot CSDD eksāmenu, ir jārēķinās ar teorētisko testu, kas sastāv no 30 jautājumiem. Testu veiksmīgi nokārtojot (pieļaujamais kļūdu skaits – 3), iespējams pieteikties nākošajai pārbaudei – vadīšanas eksāmenam. 

Ja, piemēram, B kategorijas vadīšanas eksāmenu var kārtot jebkurā gada laikā, tad A kategorija nosaka ierobežojumus. Motocikla vadīšanas eksāmenu var kārtot tikai laika periodā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. Vadīšanas eksāmenu kārto ar atbilstošās kategorijas motociklu, kas var būt gan autoskolas, gan arī mācību braukšanas instruktora motocikls.  

Motocikla vadīšanas eksāmens sastāv no trīs posmiem, tostarp: 

  • Zināšanu pārbaudes par transportlīdzekli; 

  • Figūru izpildes; 

  • Braukšanas ceļu satiksmē. 

Detalizētāku informāciju par to, kas ir A kategorija un kādi ir tās apmācības procesa, kā arī vadītāja apliecības iegūšanas noteikumi, iespējams lasīt CSDD vai Latvijas autoskolu mājas lapās.