Daba pilsētā - pilsētas ainavu arhitektūra

Daba pilsētā - pilsētas ainavu arhitektūra

Sinerģija ar dabu.

Ikvienam no mums labsajūtu rada sakopta pievilcīga ārējā vide. Sevišķi svarīgi un nozīmīgi tas ir dzīvojot pilsētā, kur cilvēka un dabas tikšanās ir retāka. Lai laukos sajustu koku enerģiju un ziedu smaržu nereti nepieciešams tikai atvērt durvis vai logu un ielaist dabu sevī. Diemžēl pilsētā tas nav tik viegli izdarāms, tomēr arī dzīvojot urbanizētā vidē mēs varam paiet soli pretī un iegūt harmonisku vidi sev apkārt. Tas ir izdarāms ar ainavu arhitekta palīdzību.

Pilsētu ainavu arhitektūra.

Pilsētās sevišķi būtiski ir racionāli izmantot katru teritorijas kvadrātcentimetru. Tāpat kā bez projekta netiek būvētas mājas, arī teritoriju labiekārtot bez profesionāļu palīdzības nav iespējams, jo jāparedz ir viss.

Ainavu arhitektūra papildina un izceļ kopējo arhitektūru, kā arī veido vienotu stāstu. Būtiski pieminēt to, ka tas nākotnē ļaus ieekonomēt līdzekļus, jo nebūs jānovērš neparedzētas problēmas. Pilsētu ainavu arhitektūra noteikti nav iegriba - tā ir racionāla nepieciešamība labākai ikdienai. Tieši šī ir gudra iespēja pilsētniekam tikties ar dabu – atrast mirkli sev.

Kas ir ainavu arhitekts?

Ainavu arhitekts ir profesionāls meistars, kas veido vidi mums apkārt - vada pētījumus, sniedz konsultācijas, plāno, projektē un ir eksperts ārtelpas organizēšanā, tāpat arī apbūvētās teritorijās un lauku ainavās.

Būtisks nosacījums ir sasaistīt apkārtējās vides attīstību ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu. Tas nozīmē, ka ainavu arhitekts ir ļoti zinošs un daudzpusīgs – tā pavisam noteikti nav tikai sausa teritorijas labiekārtošana, bet gan ļoti apjomīga projektēšana, ņemot vērā gan funkcionālos, gan estētiskos aspektus.

Kā notiek ainavu projektēšana?

Ja nepieciešama ainavu arhitektūra, vispirms arhitekts brauc uz objektu, kur tiek konstatēta esošā situācija, apsekošana, tiek inventarizēti augi, mērīta topogrāfija, pētīta augsne un uzņemtas fotogrāfijas. Lai sāktu darbu, ir nepieciešami dažādi dokumenti, kas saistīti ar objektu – inžiniertopogrāfiskais plāns, ēku plāni, komunikāciju plāni.

Kad visa vajadzīgā informācija ir iegūta, ainavu arhitekts var sākt savu darbu, kas rezultējas skicēs – tā ir vīzija par konkrētās vietas, kas pamatota ar faktiem un argumentiem. Pārdomāti tiek piedāvāti visefektīvākie risinājumi autostāvvietām, gājēju un velobraucēju ietvēm, apstādījumiem un celiņiem.